آب بخار نفت گاز

 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

کنترل های خط گاز و مشعل

کنترل های خط گاز و مشعل
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

آب

آب
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

بخار

فشار شکن
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

ابزار های سنجش و اندازه گیری

ابزار های سنجش و اندازه گیری
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

گاز فشار بالا

گاز فشار بالا
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

گاز فشار پایین

گاز فشار پایین
  شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

  تصویر فیلتر گاز

فیلتر گاز

  تصویر فشار گاز

رگلاتور گاز

  تصویر کنترل نسبت هوا گاز

کنترل نسبت هوا گاز

  تصویر شیر اطمینان

شیر اطمینان

  تصویر شیر دستی اهرمی

شیر دستی اهرمی

  تصویر رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET852(H)

رگلاتور-شیر قطع فشار بیشینه

  تصویر شیر قطع سریع فشار بیشینه

شیر قطع سریع فشار بیشینه

  تصویر رگلاتور گاز مایع

رگلاتور گاز مایع

  تصویر کنتور گاز دیافراگمی

کنتور گاز دیافراگمی

  تصویر شیر قفلی علمک گاز

شیر قفلی علمک گاز

  تصویر شیر حساس به زلزله

شیر حساس به زلزله

  تصویر فلانچ

فلانچ

  تصویر فنر کنترل های خط گاز مشعل

فنر کنترل های خط گاز مشعل