Cast Iron Die Set

رگلاتور گاز

کفشک چدنی عموما از دو یا سه صفحه ی چدنی تشکلیل شده است که همراه حداقل دو عدد بوش و میله راهنما مونتاژ می شود. و قطعات قالب مانند سنبه، ماتریس و...بین این دو صفحه مونتاژ می شوند. کفشک های چندنی مطابق با نیاز مشتری در دامنه وسیعی از ابعاد و اندازه ها قابل استفاده هستند.

استفاده از چدن به خاطر صلبیت و عدم دفرمگی در طول مدت زمان و شرایط مختلف کاری از قدیم مورد توجه بوده ولی اکنون استفاده از این جنس کفشک توسط قالبسازان کمتر شده است. با این حال همچنان استفاده از کفشک چدنی به دلیل خواص عدم دفرمگی، ضخامت زیاد و... بخش قابل توجهی از تقاضا را در بازار به خود اختصاص می دهد.

انواع کفشک چدنی

کفشک های چدنی از نظر شکل ظاهری به سه نوع دو راهنما عقب، دو راهنما قطری و دو راهنما وسط تقسیم بندی می شوند. همچنین کفشک دو راهنما وسط هم  به دو دسته ی کارگیر گرد و کارگیر مستطیل تقسیم می شود.

خرید کفشک چدنی

استفاده از قطعات پیش ساخته قالب، به دلیل ساخت قطعات با تعداد بیشتر و دقت بالاتر توسط تولیدکنندگان، و همچنین صرفه جویی در زمان ساخت قالب و چابک سازی قالب سازی، دارای مزیت اقتصادی می باشند. شرکت ستاک تولید کننده انواع کفشک چدنی از جمله کفشک سطح کار مستطیل و سطح کار گرد با کیفیت می باشد.