انتخاب هوشمند رگلاتور گاز سوزان

Domestic & Industrial Gas Regulators

Product specifications :

ثابت ماندن فشار گاز در خروجی در محدوده جریان گاز صفر تا ماکزیمم ظرفیت گازدهی رگولاتور در صورت به حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی رگولاتور ظرفیت گازدهی رگولاتور از مقدار تعیین شده کاهش نمی یابد. در شرایط وجود فشار حداکثر در ورودی رگولاتور و نبودن هیچگونه خروجی رگولاتور همچنان در سرویس باقی میماند و فشار خروجی از میزان تعیین شده تجاوز نمی کند. با توجه به اینکه در بعضی اماکن نصب رگولاتور به صورت افقی امکان پذیر نیست تمامی رگولاتورهای ساخت شرکت گازسوزان به گونه ای طراحی شده اند که قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه محفظه دیافراگم نسبت به بدنه را ممکن می سازد

Sharing
در حال بارگیری محصولات...
Write your own review

reviews.write.description