پرشر سوئیچ شکوه

Product specifications :
Manufacturer: Shokouh Electronic
Sharing
پرشر سوئیچ گاز شکوه مدل GW 50 A4
پرشر سوئیچ هوا شکوه مدل GW 3 A4
پشت پرشر سوئیچ شکوه
در حال بارگیری محصولات...

پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ ها عموما در سیستم کنترل فشار گاز و هوا در مشعل های گازی کاربرد دارند و وظیفه آنها بالابردن ضریب اطمینان در عملکرد سیستم می باشد.

در فشار اتمسفر پلاتین COM به NC متصل است و جریان در این مسیر انتقال می یابد.با افزایش فشار ورودی پرشر تا مقدار تعیین شده، پلاتین از NC جدا شده و به NO اتصال پیدا می کند و جریان در مسیر COM تا NO برقرار می شود و تا کاهش فشار ورودی پلاتین ها در این وضعیت می ماند.

جهت استفاده در مصارف:

جهت گزارش برقرار بودن حداقل فشار گاز و یا هوا (متناسب با میزان تنظیم پرشر) به کنترلر مشعل

جهت ایمنی

قابل نصب روی خطوط گاز و مسیر دمش موتور فن ها

Write your own review

reviews.write.description