شیر برقی دو ظرفیتی | SET148/SQ-DN40

Two - Capacity solenoid valve for gas

технические характеристики продукта :

شیربرقی دو ظرفیتی(مرحله ای) آرام باز شونده SET148/SQ در حالت عادی بسته می باشد. با برق دار شدن یکی از سیم پیچ ها گاز با ظرفیت کمینه(مرحله اول) که میزان آن توسط کاربر تنظیم می‌شود از شیر عبور می‌نماید. در ادامه با برق دار شدن سیم پیچ دوم عبور گاز به بیشینه تنظیم شده توسط کاربر افزایش می‌یابد (مرحله دوم). هنگامی که جریان برق از هر دو سیم پیچ قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند با تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.

  دانلود راهنما

products.sharing
تصویر شیر برقی دو ظرفیتی SET148
تصویر نقشه شیر برقی دو ظرفیتی SET148
در حال بارگیری محصولات...
reviews.write

reviews.write.description