ترانس جرقه زن مشعل

ترانس جرقه زن یکی از اجزای اصلی مشعل های گازی و گازوئیلی است که با ایجاد ولتاژ بالا، جرقه ای را برای شروع احتراق تولید می کند. این جرقه باعث مشتعل شدن مخلوط هوا و سوخت شده و شعله را روشن می کند. انتخاب ترانس جرقه زن مناسب برای هر مشعل، از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بر کیفیت احتراق، راندمان و ایمنی سیستم تاثیر مستقیم می گذارد.