شیر زیر موبری

технические характеристики продукта :
products.manufacturer: اشتعال اراک

این شیر به عنوان شیر تخلیه و به صورت مرحله ایی عمل کرده و امکان پاکسازی مسیر ورودی آب، مسیر ورودی بخار و همچنین محفظه شناور لول کنترل را بوجود می آورد

products.sharing
تصویر گروهی شیر زیر موبری اشتعال اراک
تصویر جدول تبدیل قطر نامی
در حال بارگیری محصولات...
reviews.write

reviews.write.description