با ما تماس بگیرید 031-3131 7760
head-im-30x30
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

قطعات پیش ساخته قالب های تزریق

بلوک پلاستیک، بوش راهنما، میله راهنما
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

قطعات پیش ساخته قالب های فلزی

کفشک، بوش راهنما، میله راهنما
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

لوازم کمکی

روبند، بغل بند
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

چسب و افشانه

چسب
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

کنترل های خط گاز و مشعل

کنترل های خط گاز و مشعل
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

تجهیزات دیگ بخار

تجهیزات دیگ بخار
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

پمپ و تجهیزات

پمپ و تجهیزات
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

مشعل و لوازم جانبی

مشعل و لوازم جانبی
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

ماشین و تجهیزات

قلاویز زن برقی
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

شیرآلات و اتصالات

شیرآلات و اتصالات
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

لوازم گازسوز

لوازم گازسوز
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

ابزار تراشکاری

ابزار تراشکاری