با ما تماس بگیرید 031-3131 7760
head-im-30x30
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

آب بخار نفت گاز

آب بخار نفت گاز
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

قطعات پیش ساخته قالب

بلوک پلاستیک، بوش راهنما، میله راهنما
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

دستگاه و ابزار

قلاویز زن برقی
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

چسب و افشانه

چسب