با ما تماس بگیرید 031-3131 7760
head-im-30x30

کنترل های خط گاز مشعل

  کنترل های خط گاز مشعل   کاتالوگ
کاتالوگ کنترل های گاز

کاتالوگ کنترل های خط گاز مشعل

 
 
  کنترل های خط گاز مشعل   لیست قیمت
لیست قیمت کنترل های گاز

لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

فارسی فارسی

 
 
  راهنمای کنترل های گاز   راهنما های محصول

شیر برقی سریع
SET144/RQ/DN40-50

فارسی دریافت راهنما

شیر برقی سریع
SET144/RQ/DN15-20

شیر برقی سریع
SET144/RQ/DN25

فارسی دریافت راهنما

شیر برقی سریع
SET144/RQ/DN65-80

فارسی دریافت راهنما

شیر برقی آرام
SET144/SQ/DN40-50

فارسی دریافت راهنما

شیر برقی آرام
SET144/SQ/DN15-20

فارسی دریافت راهنما

شیر برقی آرام
SET144/SQ/DN25

فارسی دریافت راهنما

شیر برقی آرام
SET144/SQ/DN65-80

فارسی دریافت راهنما

شیر برقی خاموش باز
SET147/DN20

فارسی دریافت راهنما

شیر اطمینان فشار پایین
SET150

فارسی دریافت راهنما

شیر اطمینان فشار بالا
SET151

فارسی دریافت راهنما

رگلاتور فشار گاز
SET201

فارسی دریافت راهنما

رگلاتور فشار گاز
SET203

فارسی دریافت راهنما

رگلاتور فشار گاز
SET245

رگلاتور فشار گاز
SET250

فارسی دریافت راهنما

رگلاتور فشار گاز
SET251

فارسی دریافت راهنما

رگلاتور فشار گاز
SET252

رگلاتور فشار گاز
SET252H

فارسی دریافت راهنما

شیر دستی اهرمی
SET271

فارسی دریافت راهنما

شیر قطع سریع فشار بیشینه
SET275

فارسی دریافت راهنما

کنترل نسبت هوا گاز
SET282

فارسی دریافت راهنما

کنترل نسبت هوا گاز
SET285

فارسی دریافت راهنما

کنترل نسبت هوا گاز
SET286

فارسی دریافت راهنما

رگلاتور گاز مایع
SET291, SET292, SET293

فارسی دریافت راهنما

فیلتر گاز
SET304, SET345, SET351, SET352

فارسی دریافت راهنما

رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه
SET852(H)

فارسی دریافت راهنما

  certificate   گواهینامه ها
 
 width=

پروانه استاندارد  4512 ISIRI
کنترل های چند کاره برای وسایل گاز سوز - شیر کنترل گاز بخاری

 width=

پروانه استاندارد  1-6027 INSO
رگولاتورهای فشار گاز برای فشارهای ورودی تا و شامل 500 میلی بار

پروانه استاندارد  INSO22107
وسایل کنترل و ایمنی برای مشعل ها و لوازم با سوخت گاز یا مایع 

 width=

پروانه استاندارد  ISIRI8876
تـرمـوکـوپل بـرای سیـستم هـای نظـارت بر شعله 

پروانه استاندارد ISIRI 6800
شیرهای قطع خودکار برای مشعل و لوازم گاز سوز

گواهینامه انطباق محصول دانش بنیان (KB-COC)
برای محصول رگولاتورهای فشار گاز

 width=

آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

 width=

گواهی TUV2020
انطباق CE برای محصول رگولاتور فشار گاز

گواهی TUV2021
انطباق CE برای محصول ترموکوپل

 width=

گواهی TUV2020
انطباق CE برای محصول کنترل های چندکاره گاز

 
 
 
  video   ویدئو های آموزشی
 

آموزشی | معرفی رگلاتور های گاز مایع | شهریور 1400

 

آموزشی | معرفی نقاط اندازه گیری فشار | مرداد 1400

 

آموزشی | معرفی شیر قطع سریع فشار بیشینه | خرداد 1400

 
  video   ویدئو های تبلیغاتی
 

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات | مهر 1401

 

تبلیغاتی | شیر های برقی SET144 | مرداد 1401

 

بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات | مهر 1400

 

معرفی | کنترل های خط گاز مشعل | شهریور 1400

 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات | مهر 1399

 
گواهینامه

 

از