با ما تماس بگیرید 031-3131 7760
head-im-30x30

جک هيدرونيوماتیک | PH/04

Hydraulic Pneumatic Intensifier Cylinder

مشخصات :

توضيح شکل: هواي فشرده وارد مخزن 1 شده و پيستون 2 با نيروي کم (حركت سريع) حرکت مي کند. با رسيدن به نقطه از قبل تعيين شده، پيستون شماره 3 حرکت کرده و مسير ورود روغن توسط پيستون شماره 4 بسته مي شود، با ورود پيستون شماره 4 به محفظه روغن فشار افزايش يافته و در اين حالت (حركت کاري) ، نيرو چندين برابر افزايش مي يابد.
مزایا:
- ايجاد نيروي قابل توجه با هواي فشرده.
- اشغال فضا در حد سيستمهاي نيوماتيک.
- کورس زياد حرکت.
- عدم نياز به سيستم هيدروليک.
مشخصات:
فشار هواي ورودي: 0.7-10
حركت سريع: ΔX=100, F=380 kgf in 6 bar
حركت کاري: ΔX=15, F=4120 kgf in 6 bar
حركت کل: 115mm

اشتراک گذاری
در حال بارگیری محصولات...
نظر خودتان را بنویسد

اگر پرسش یا نظری دارید ثبت کنید و امتیاز بگیرید.