با ما تماس بگیرید 031-3131 7760
head-im-30x30

چسب و افشانه

 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

چسب آناروبیک

چسب آناروبیک
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

اسپری

اسپری
  تصویر چسب آب بندی

چسب آناروبیک آب بندی

  تصویر چسب  نگهدارنده

چسب آناروبیک نگهدارنده

  تصویر چسب قفل کننده

چسب آناروبیک قفل کننده

  تصویر چسب قطره ای

چسب قطره ای

  تصویر چسب آناروبیک غفاری

چسب آناروبیک غفاری

 تصویر اسپری سیلیکون رسیس

اسپری سیلیکون رسیس

 تصویر اسپری روان کننده WD40

اسپری روان کننده WD40

 تصویر اسپری شستشوی قالب

اسپری شستشوی قالب

 تصویر اسپری محافظ قالب

اسپری محافظ قالب

 تصویر اسپری کنتاکت شور

اسپری کنتاکت شور

 تصویر اسپری بایکوتست

اسپری بایکوتست

 تصویر اسپری ضد زنگ قالب

اسپری ضد زنگ قالب