با ما تماس بگیرید 031-3131 7760
head-im-30x30

قطعات پیش ساخته

قطعات پیش ساخته قطعات پیش ساخته

 width=

دانلود کاتالوگ جامع قطعات پیش ساخته

فارسی دریافت  Download

سامانه تزریق گرم

فارسی دریافت  Download

سنبه ، ماتریس ، پین و پران

فارسی دریافت |  Download

قطعات پیش ساخته قالب های تزریق

فارسی دریافت |  Download

قطعات پیش ساخته قالب های فلزی

فارسی دریافت |  Download

لوازم کمکی

فارسی دریافت |  Download

چسب و افشانه

فارسی دریافت |  Download

 
  video   ویدئو ها

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت | مهر 1401


 نمایشگاه بین المللی ایران پلاست | بهمن 1400


 خط تولید قطعات پیش ساخته | مهر 1400


معرفی محصول | نازل گرم | دی 1399


معرفی محصول | براده کش ستاک | آذر 1399


معرفی محصول | لوازم کمکی ستاک | آبان 1399

 
  Exhibition   نمایشگاه ها

نمایشگاه صنعت | 1401

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه ایران پلاست | 1400

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه ایران پلاست | 1398

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت | 1396

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه صنعت | 1395

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه صنعت | 1395

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه ساپکو | 1395

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت | 1395

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

ایران پلاست | 1395

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

صنعت برق | 1395

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت | 1394

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه ساپکو | 1393

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

ایران پلاست | 1393

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت | 1393

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت | 1392

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

EXPO.blechexpo 2013

 

اشتوتگارت آلمان

ایران پلاست | 1391

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت | 1391

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت | 1390

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

قطعات خودرو | 1389

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت | 1387

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه قطعات ، لوازم و مجموعه‌های خودرو | 1386

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه صنعت | 1380

 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران