با ما تماس بگیرید 031-3131 7760
head-im-30x30

کنترل های خط گاز مشعل

 
شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

 
فیلتر گاز

فیلتر گاز

 
رگلاتور گاز

رگلاتور گاز

 
کنترل نسبت هوا گاز

کنترل نسبت هوا گاز

 
شیر اطمینان

شیر اطمینان

 
شیرآلات و اتصالات

شیرآلات و اتصالات

 
تجهیزات ایمنی گاز

تجهیزات ایمنی گاز

 
رگلاتور گاز مایع

رگلاتور گاز مایع

 
مشعل و لوازم جانبی

مشعل و لوازم جانبی

 
فلانچ

فلانچ

 
لرزه گیر آکاردئونی

لرزه گیر آکاردئونی

 
رله مشعل

رله مشعل

 
پایه رله

پایه رله

 
ترانس جرقه زن مشعل

ترانس جرقه زن مشعل

 
پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ

  شیر برقی گاز ستاک

شیر برقی گاز ستاک

  تصویر شیر برقی دانگز

شیر برقی دانگز

  تصویر شیر برقی برهما

شیر برقی برهما

  تصویر شیر برقی ماداس

شیر برقی ماداس

  تصویر شیر برقی سیت

شیر برقی سیت

  تصویر شیر برقی شکوه

شیر برقی شکوه

  تصویر فشار گاز ستاک

رگلاتور گاز ستاک

  تصویر رگلاتور گاز سوزان

رگلاتور گاز سوزان

  تصویر رگلاتور گاز ماداس

رگلاتور گاز ماداس

  تصویر رگلاتور گاز رومباخ

رگلاتور گاز رومباخ

  تصویر رگلاتور گاز جیوانز

رگلاتور گاز جیوانز

  تصویر رگلاتور گاز RMG

رگلاتور گاز RMG

  تصویر فیلتر گاز ستاک

فیلتر گاز ستاک

  تصویر کنترل نسبت هوا گاز ستاک

کنترل نسبت هوا گاز ستاک

  تصویر شیر اطمینان ستاک

شیر اطمینان ستاک

  تصویر شیر دستی اهرمی ستاک

شیر دستی اهرمی ستاک

  تصویر رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه ستاک | SET852(H)

رگلاتور-شیر قطع فشار بیشینه ستاک

  تصویر شیر قطع سریع فشار بیشینه ستاک

شیر قطع سریع فشار بیشینه ستاک

  تصویر رگلاتور گاز مایع ستاک

رگلاتور گاز مایع ستاک

  تصویر کنتور گاز دیافراگمی

کنتور گاز دیافراگمی

  تصویر اکچویتور برقی

اکچویتور برقی

  تصویر شیر حساس به زلزله طنین توسعه

شیر حساس به زلزله طنین توسعه

  تصویر شیر حساس به زلزله ایمن زلزله سدید

شیر حساس به زلزله ایمن زلزله سدید

  تصویر سنسور هشدار نشت گاز تکین گاز (FRS)

سنسور هشدار نشت گاز تکین گاز (FRS)

  مشعل ایران رادیاتور

مشعل ایران رادیاتور

  تصویر مانومتر

مانومتر

  تصویر پرشر سوئیچ شکوه

پرشر سوئیچ شکوه

  تصویر پرشر سوئیچ کروم شرودر

پرشر سوئیچ کروم شرودر

  تصویر پرشر سوئیچ دانگز

پرشر سوئیچ دانگز

  تصویر پرشر سوئیچ هانیول

پرشر سوئیچ هانیول

  تصویر پرشر سوییچ دانفوس

پرشر سوییچ دانفوس

  تصویر شیر برقی گازوئیلی

شیر برقی گازوئیلی

  تصویر رله مشعل شکوه الکترونیک

رله مشعل شکوه الکترونیک

  تصویر رله مشعل هانیول

رله مشعل هانیول

  تصویر رله مشعل زیمنس

رله مشعل زیمنس

  تصویر پایه رله شکوه

پایه رله شکوه

  تصویر پایه رله زیمنس

پایه رله زیمنس

  تصویر ترانس جرقه زن شکوه

ترانس جرقه زن شکوه

  تصویر ترانس جرقه زن تکسان

ترانس جرقه زن تکسان

  تصویر ترانس جرقه زن ترافو

ترانس جرقه زن ترافو

  تصویر ترموستات جداری تکبان

ترموستات جداری تکبان

  تصویر ترموسوئیچ قابلمه ای

ترموسوئیچ قابلمه ای

  تصویر یون مشعل گازی

یون مشعل گازی

  تصویر الکترود جرقه‌زن مشعل گازی

الکترود جرقه‌زن مشعل گازی

  تصویر شیلنگ گاز مشعل

شیلنگ گاز مشعل

  تصویر چشم فتوسل

چشم فتوسل

  تصویر وایر مشعل گازی

وایر مشعل گازی

  تصویر پوش باتون

پوش باتون

  تصویر شیر قفلی علمک گاز

شیر قفلی علمک گاز

  تصویر شیر توپی فلنجی کیتز

شیر توپی فلنجی کیتز

  تصویر شیر توپی فلنجی گازسوزان

شیر توپی فلنجی گازسوزان

  تصویر شیر گازی

شیر گازی

  تصویر شیر فلکه کشویی

شیر فلکه کشویی

  تصویر فلانچ

فلانچ

  تصویر فلانچ گلودار

فلانچ گلودار

  تصویر فلانچ کور

فلانچ کور

  تصویر فلانچ تخت

فلانچ تخت

  تصویر لرزه گیر آکاردئونی جوشی

لرزه گیر آکاردئونی جوشی

  تصویر لرزه گیر آکاردئونی دنده ای

لرزه گیر آکاردئونی دنده ای

  تصویر لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار

لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار

  تصویر شیلنگ فلکسیبل

شیلنگ فلکسیبل

  تصویر مورس کیبل

مورس کیبل

  تصویر نازل دانفوس

نازل دانفوس

  تصویر فنر کنترل های خط گاز مشعل

فنر کنترل های خط گاز مشعل

 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

کنترل های خط گاز و مشعل

کنترل های خط گاز و مشعل
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

شیرآلات و اتصالات

شیرآلات و اتصالات
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

تجهیزات دیگ بخار

فشار شکن
 فارا در مسیر پیشرفت
مجموعه محصولات

مشعل و لوازم جانبی

مشعل و لوازم جانبی